Realizacje i projekty
Z nami powstało kilkaset projektów na ponad 145,3 mln euro.
 • W minionych latach zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi klientami czynnie wspierając ich starania w ubieganiu się o dofinansowanie unijne i tworząc projekty obejmujące niemal wszystkie dziedziny gospodarki, w tym też rolnictwo.

   

  SIGMA FINANCE w liczbach

  W wyniku naszego sprawnego działania na rzecz przedsiębiorców w procesie aplikowania o środki unijne - z udziałem środków UE w regionie Polski Wschodniej oraz Polski Centralnej powstały inwestycje o wartości netto ponad 378.456.228,44 złotych (ok. 91,19 mln euro ), z czego dofinansowanie do tych inwestycji wyniosło około 189.097.492,96 zł ( ok. 45,57 mln euro) (dotyczy wybranych projektów)

  ponad 10 lat DOŚWIADCZENIA – od 2004 roku Sigma Finance Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie aplikowania i pozyskiwania funduszy unijnych, - w sumie ponad 195 różnych PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem, ponad 150 KLIENTÓW – skorzystało z naszego doświadczenia

   

  Lista wybranych opracowań:

  Projekty opracowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

  1.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Instalacja fotowoltaiczna – Sarnówek Duży”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wartość netto projektu – 2 367 795,78 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 379 233,95 zł

  2.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Instalacje fotowoltaiczne Damiany”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wartość netto projektu – 2 437 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 570 137,79 zł

  3.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Instalacje fotowoltaiczne Antoniów i Brzegi”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wartość netto projektu – 3 410 180,93 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 874 097,64 zł

  4.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 600 kW”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 2 469 258,40 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 427 344,65 zł

  5.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej w gm. Żelechlinek”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 5 301 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 3 238 613,84 zł

  6.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa obiektu infrastruktury technicznej w postaci wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy przyłączeniowej do 750 kW dla spółki PPHU ELWAT Sp. j., J. Włodarczyk, S. Paszkiewicz”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 3 801 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 316 835,14 zł

  7.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni wiatrowej EW10-ENERCON E53 w obrębie ewidencyjnym Czerwonka Stara, gm. Żelechlinek na działkach 404, 405, 406, 407, 408 i dr 576”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 5 616 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 3 165 552,85 zł

  8.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 998,4 kW w miejscowości Lubocz i Roszkowa Wola”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 4 005 294,36 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 324 780,24 zł

  9.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Sławno i Opoczno”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 5 301 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 3 238 613,84 zł

  10.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 500 kW w m. Pęczniew”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 2 291 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 373 054,31 zł

  11.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 201,88 kWp”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 844 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 665 970,00 zł

  12.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 998,40 kW w miejscowości Jeziorzec”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 4 005 294,36 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 324 780,24 zł

  13.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 460 kW w m. Małecz”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 2 321 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 395 275,31 zł

  14.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy wiatrowej Polichno o mocy 2 MW”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 12 296 406,34 zł, wartość dofinansowania z UE – 6 300 840,38 zł

  15.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na zakładzie produkcyjnym w m. Sokołówka o mocy do 200 kWp”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 1 101 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 643 100,00 zł

  16.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 382 kW”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 1 981 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 194 935,32 zł

  17.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie firmy VEILO Ewa Żyłka”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 1 001 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 790 000,00 zł

  18.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Aleksandrów”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 8 101 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 4 894 506,00 zł

  19.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie firmy ZPM Nowakowski Sp. z o.o.”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wartość netto projektu – 801 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 632 000,00 zł

  20.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja fotowoltaiczna 0,99 MW w miejscowości Woroniec”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 218 110,36 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 511 273,76 zł

  21.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,995 MW w miejscowości Bukowski Las”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 3 903 267,01 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 361 084,61 zł

  22.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 518 kWp w miejscowości Lubycza Królewska dz. nr ewid 384/2 (obręb 8, arkusz 1 Lubycza Królewska)”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 2 207 571,16 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 376 970,31 zł

  23.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce925 w obrębie ewidencyjnym Żeszczynka, gmina Sosnówka”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 3 887 766,38 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 326 516,41 zł

  24.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltaicznej Urszulin o łącznej mocy przyłączeniowej 493,92 kW wraz z elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 2 020 856,83 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 191 750,41 zł

  25.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Izbica”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 395 387,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 499 712,01 zł

  26.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Księżomierz Kolonia”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 3 914 430,20 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 356 783,98 zł

  27.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarnogóra Kolonia, gmina Izbica”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 3 840 951,86 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 389 820,81 zł

  28.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Adamówka, gmina Żółkiewka”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 218 025,35 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 634 508,90 zł

  29.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Wał, gmina Izbica”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 082 598,61 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 507 070,07 zł

  30.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tereszpol-Kukiełki, gmina Tereszpol”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 130 406,28 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 587 182,26 zł

  31.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,00 MW w miejscowości Stara Wieś, gmina Kraśniczyn”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 170 452,26 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 609 237,25 zł

  32.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1,00 MW w miejscowości Stare Kobiałki”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 240 990,85 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 544 869,40 zł

  33.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce geod. nr 34 w Macoszynie Dużym gmina Wola Uhruska”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 174 107,39 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 572 279,93 zł

  34.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce geod. nr 34 w Macoszynie Dużym gmina Wola Uhruska”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 174 107,39 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 572 279,93 zł

  35.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 018 671,47 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 447 931,19 zł

  36.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Orchówek”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 003 700,29 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 435 954,25 zł

  37.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,20 kW przy ul. Niepodległości 2, 22-110 Ruda-Huta Aqua East Sp. z o.o., ul. Niepodległości 2, 22-110 Ruda-Huta, dz. nr 374/18, 373/5”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 181 935,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 117 000,00 zł

  38.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja fotowoltaiczna 21,60 kWp Przytyki”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 85 509,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 55 580,85 zł

  39.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja do 40 kW w miejscowości Lublin”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 260 737,81 zł, wartość dofinansowania z UE – 164 972,48 zł

  40.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja fotowoltaiczna 39,52 kW Gozdów”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 174 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 111 800,00 zł

  41.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja fotowoltaiczna 0,99 MW w miejscowości Woroniec”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 4 218 110,36 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 499 973,03 zł

  42.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Wzrost wykorzystania OZE – instalacja fotowoltaiczna do 40 kW w miejscowości Biała Podlaska”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 170 005,38 zł, wartość dofinansowania z UE – 108 816,25 zł

  43.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Energia ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie W9 Investment S.C. – mikroinstalacje fotowoltaiczne”, na potrzeby konkursu w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, wartość netto projektu – 1 212 331,40 zł, wartość dofinansowania z UE – 779 211,16 zł

  44.

  Opracowanie wniosku z załącznikami oraz Studium Wykonalności z pełną analizą finansową dla projektu inwestycyjnego (OZE) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na potrzeby konkursu numer RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 (Działanie 10.3.1 - Odnawialne Źródła Energii - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020), tytuł projektu: Budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,76 kW każda w miejscowościach Wejherowo i Gdynia, wartość netto projektu - 440 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE - 374 000,00 zł

  45.

  Opracowanie wniosku z załącznikami oraz Studium Wykonalności z pełną analizą finansową dla projektu inwestycyjnego (OZE) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na potrzeby konkursu numer RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 (Działanie 10.3.1 - Odnawialne Źródła Energii - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020), tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW wraz z pompą ciepła w miejscowości Tuchomko, wartość netto projektu - 335 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE - 284 750,00 zł

  46.

  Opracowanie wniosku z załącznikami oraz Studium Wykonalności z pełną analizą finansową dla projektu inwestycyjnego (OZE) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na potrzeby konkursu numer RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 (Działanie 10.3.1 - Odnawialne Źródła Energii - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020), tytuł projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oskowo, gm. Cewice, wartość netto projektu - 5 100 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE - 3 436 545,28 zł

  47.

  Opracowanie wniosku z załącznikami oraz Biznes Planu z pełną analizą finansową dla projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na potrzeby konkursu numer RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16 (Działanie 5.1 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 5  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), tytuł projektu: Wyższa efektywność energetyczna Hotelu Mercure w Lublinie, wartość netto projektu - 2 479 098,11 zł, wartość dofinansowania z UE - 1 476 950,96 zł

  48.

  Opracowanie wniosku z załącznikami oraz Biznes Planu z pełną analizą finansową dla projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na potrzeby konkursu numer RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16 (Działanie 5.1 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 5  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), tytuł projektu: Termomodernizacja i zastosowanie OZE w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Hanesco-Nieruchomości Sp. z o.o., wartość netto projektu - 1 475 830,50 zł, wartość dofinansowania z UE - 959 289,83 zł

  49.

  Opracowanie wniosku z załącznikami oraz Biznes Planu z pełną analizą finansową dla projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na potrzeby konkursu numer RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16 (Działanie 5.1 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 5  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa PHU HANESCO Dariusz Piątek przez głęboką termomodernizację i zastosowanie OZE, wartość netto projektu - 1 138 401,70 zł, wartość dofinansowania z UE - 739 961,11 zł

  50.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 1 995 879,67 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 476 950,96 zł

  51.

  Opracowanie w postaci Biznes Planu wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Zakup infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)” na potrzeby konkursu numer RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – wartość netto projektu – 954 838,92 zł, wartość dofinansowania z UE – 665 136,63 zł

  52.

  Opracowanie w postaci Biznes Planu wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Zakup i modernizacja infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji drzew w terenach zurbanizowanych” na potrzeby konkursu numer RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – wartość netto projektu – 756 300,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 529 410,00 zł

  53.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej dla projektu „Dobry wzór – szansa dla rozwoju i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Maria Kociel Firma Usługowa „OGRÓD” w ramach naboru Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – wartość netto projektu – 35 900,00, wartość dofinansowania z UE – 30 515,00 zł

  54.

  Opracowanie w postaci Biznes Planu wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Wdrożenie innowacji w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska, Paweł Świerczewski” na potrzeby konkursu numer RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – wartość netto projektu – 225 500,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 154 350,00 zł

  55.

  Opracowanie w postaci Biznes Planu wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w ramach podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Jan Janiak Firma Produkcyjno-Handlowa „EWIAX”” na potrzeby konkursu numer RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – wartość netto projektu – 1 242 700,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 758 047,00 zł

  56.

  Opracowanie w postaci Biznes Planu wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w ramach inwestycji początkowej przedsiębiorstwa Janiak-Krasuska Marta AGRO-JANIAK BIS” na potrzeby konkursu numer RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – wartość netto projektu – 463 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 282 430,00 zł

  57.

  Opracowanie w postaci Biznes Planu wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w ramach inwestycji początkowej w przedsiębiorstwie „Firma Handlowo-Usługowa Michał Słotwiński” na potrzeby konkursu numer RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – wartość netto projektu – 933 154,76 zł, wartość dofinansowania z UE – 569 224,40 zł

  58.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej dla projektu „Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu w postaci „nawierzchni przepuszczalnej” zwiększającej retencję wody” w ramach naboru Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – wartość netto projektu – 183 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 146 400,00 zł

  59.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej dla projektu „Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu „ogrody wertykalne do zastosowania zewnętrznego przeznaczonego na północne elewacje budynków” ” w ramach naboru Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – wartość netto projektu – 123 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 98 400,00 zł

  60.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z przyłączem – Pomierki Kołodziejki” na potrzeby konkursu numer RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – wartość netto projektu – 3 977 496,47 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 562 231,90 zł

  61.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Elektrownie fotowoltaiczne o mocach 990 kW i 10,08 kW” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 4 800 143,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 937 703,88 zł

  62.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Instalacje fotowoltaiczne o mocach przyłączeniowych 40 kW na terenie przedsiębiorstwa PPHU „BIG SPORT” Paweł Janowski” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 396 077,40 zł, wartość dofinansowania z UE – 312 901,14 zł

  63.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 15 kW na terenie przedsiębiorstwa PHU BIOEKOL Zdzisław Białkowski” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 83 848,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 66 240,69 zł

  64.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 5, 5x40 i 2x99 kW w Gminie Żelechlinek i Gminie Rokociny” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 1 920 806,70 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 315 398,57 zł

  65.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Elektrownie fotowoltaiczne o mocach przyłączeniowych 2x40 kW i 5 kW w Gminie Czerniewice” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 416 077,40 zł, wartość dofinansowania z UE – 328 701,14 zł

  66.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 40 kW na terenie spółki ELWAT TEAM Sp. z o.o. Sp. k.” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 198 038,70 zł, wartość dofinansowania z UE – 166 352,51 zł

  67.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 990 kW w Gminie Cielądz” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 7 753 990,00 zł, wartość dofinansowania z UE – 4 500 348,59 zł

  68.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 99 kW i 8,75 kW w Gminie Tomaszów Mazowiecki” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 475 306,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 375 492,21 zł

  69.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 20 kW na terenie przedsiębiorstwa Zbigniew Magdziak Usługi Transportowe i Handel Z. Magdziak” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 107 838,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 85 192,49 zł

  70.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 40 kW i 20 kW na terenach spółki „MAGROL” Sp. j. w miejscowościach Kazimierzew i Pęczniew” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 328 709,80 zł, wartość dofinansowania z UE – 259 680,74 zł

  71.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 695,52 kW oraz mikroinstalacji 39,76 kW” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 2 905 781,28 zł, wartość dofinansowania z UE – 1 699 939,62 zł

  72.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 40 kW na terenie spółki PPHU „ELWAT” Spółka jawna J. Włodarczyk, S. Paszkiewicz” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 194 183,50 zł, wartość dofinansowania z UE – 163 114,14 zł

  73.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 99 kW na terenie przedsiębiorstwa P.P.H.U. „RASKO BIS” Rafał Skorzycki, w Gminie Żelechlinek” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 455 306,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 359 692,21 zł

  74.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 990 kW i 380 kW w miejscowościach Brzustów i Studzianki” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 5 320 965,96 zł, wartość dofinansowania z UE – 3 020 008,79 zł

  75.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 748,80 kW na terenie Gminy Rusiec i 20 kW a terenie miasta Bełchatów” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 3 271 178,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 132 408,82 zł

  76.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 748,80 kW na terenie Gminy Rusiec i 20 kW a terenie miasta Bełchatów” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 3 271 178,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 2 132 408,82 zł

  77.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 20 kW na terenie spółki PZH SOLMAC II s.c.” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 107 838,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 85 192,49 zł

  78.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Instalacje fotowoltaiczne o mocy przyłączeniowej 40 kW na terenie Zakładu Chemicznego WABA S.C.” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 792 154,80 zł, wartość dofinansowania z UE – 625 802,28 zł

  79.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach przyłączeniowych 99 kW i 5 kW na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego RASKO Sp. j. w Gminie Żelechlinek” na potrzeby konkursu numer RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii – wartość netto projektu – 475 306,60 zł, wartość dofinansowania z UE – 375 492,21 zł

  80.

  Opracowanie w postaci Studium Wykonalności wraz z pełną dokumentacją dla projektu "Energia odnawialna w Gminie Kazimierz Dolny" w ramach konkursu RPOWL na lata 2014-2020, wartość netto projektu - 3 024 830,50 zł, wartość dofinansowania - 2 571 105,93 zł

  Projekty opracowane w ramach m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

  81.

  Opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji dla projektu „Budowa instalacji PV Nowogród o mocy 0,65 MW, wartość netto projektu 3.612.800,00 zł – na potrzeby naboru NFOŚiGW, program Bocian- odnawialne źródła energii

  82.

  Opracowanie studium wykonalności dla projektu „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW w m. Mątwica, wartość netto projektu 7.311.700,00 zł – dokumentacja pełna na potrzeby naboru wniosków w NFOŚiGW, program Bocian- odnawialne źródła energii

  83.

  Współpraca merytoryczna (ekspercka) w zakresie analizy i oceny wniosków w obszarze prawidłowości konstrukcji budżetu i finansów, analiza kosztów i korzyści dla projektów:  „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” wartość całkowita projektu: 21.991.330,74 zł, kwota dofinansowania: 15.172.365,02 zł; oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg wartość całkowita projektu: 40.943.708,49 zł ;  oraz ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap III projektu AQUANET SA; wartość całkowita projektu: 389.925.533,38 zł składanych przez gminy Miękinia, Mrągowo, Poznań w obszarze ochrony środowiska, gospodarka wodno-ściekowa (oczyszczalnie ścieków)

  84.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWP „Budowa wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych w powiecie łomżyńskim w ramach nowych inwestycji” inwestor SIGMA-WOLTAIKA sp. z o.o. – całkowita wartość projektu 13 196 631,01 zł, wartość dofinansowania 5 304 106,30 zł

  85.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWP „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW w miejscowości Kotły w woj. Podlaskim” – całkowita wartość projektu 479 329,00 zł, wartość dofinansowania 194 849,19 zł

  86.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWP „Budowa elektrowni wiatrowej Antonin 2 MW” EW Antonin sp. z o.o.– całkowita wartość projektu 14 616 106,19 zł, wartość dofinansowania 5 418 934,51 zł

  87.

  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych” – całkowita wartość projektu 752 268,00 zł, wartość dofinansowania 305 800,00 zł

  88.

  „Projekt wyposażenia kliniki radiologicznej w wysokiej klasy sprzęt ultrasonograficzny”, - całkowita wartość projektu 369 600,00 zł, wartość dofinansowania 121 695,26 zł

  89.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Uchanie i Werbkowice w ramach rozbudowy przedsiębiorstwa ARS Antoni A. Skrzypa” – całkowita wartość projektu 1 352 626,60 zł, wartość dofinansowania 439 878,56 zł

  90.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wdrożenie innowacji produktowej, zastosowanie innowacyjnej technologii w fotowoltaice w wyniku zastosowania najlepszych możliwych urządzeń” – całkowita wartość projektu 1 799 964,15 zł, wartość dofinansowania 731 692,74 zł

  91.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mościska w ramach nowych inwestycji i rozbudowy przedsiębiorstwa Sorex 1” – całkowita wartość projektu 4 680 145,09 zł, wartość dofinansowania 1 727 498,50 zł

  92.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Budowa wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych w powiecie łukowskim w ramach nowych inwestycji przedsiębiorstwa SIGMA-WOLTAIKA sp. z o.o.” – całkowita wartość projektu 10 157 521,89 zł, wartość dofinansowania 3 760 948,12 zł

  93.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013„Budowa elektrowni wiatrowej MIEDZNA” – całkowita wartość projektu 14 895 556,57 zł, wartość dofinansowania 6 055 307,55 zł

  94.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Budowa elektrowni wiatrowej Wojewódki Dolne” – całkowita wartość projektu 14 872 319,83 zł, wartość dofinansowania 6 045 861,72 zł

  95.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Budowa elektrowni wiatrowej Czerwonka Folwark” – całkowita wartość projektu 14 801 369,94 zł, wartość dofinansowania 6 017 020,30 zł

  96.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Budowa elektrowni wiatrowej Dziegietnia Kolonia” – całkowita wartość projektu 14 987 248,15 zł, wartość dofinansowania 6 092 580,55 zł

  97.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Budowa elektrowni wiatrowej „Elektrownia Cierpigórz”” – całkowita wartość projektu 14 977 334,68 zł, wartość dofinansowania 6 088 672,64 zł

  98.

  „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Pszczółki Górne Gm. Grudusk w ramach rozbudowy przedsiębiorstwa „KECMER”– całkowita wartość projektu 14 869 106,75 zł, wartość dofinansowania 6 044 392,99 zł

  99.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Rozbudowa przedsiębiorstwa „KECMER” poprzez zakup środków trwałych i uruchomienie nowej produkcji – budowa elektrowni wiatrowej w Grudusku” – całkowita wartość projektu 4 886 813,08 zł, wartość dofinansowania 1 999 800,00 zł

  100.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Inwestycje w nowe środki trwałe celem utworzenia nowego przedsiębiorstwa  - budowa elektrowni wiatrowej” – całkowita wartość projektu 8 649 699,96 zł, wartość dofinansowania 4 185 912,60 zł

  101.

  „Udział w targach za granicą szansą na wzrost konkurencyjności, wzrost sprzedaży i rozwój AQUAEL sp. z o.o.” – całkowita wartość projektu 316 266,76 zł, wartość dofinansowania 88 265,38 zł

  102.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWM2007-2013 „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa POL-GLOSS MRutka poprzez nowe inwestycje w innowacyjne technologie” – całkowita wartość projektu 1 072 550,80 zł, wartość dofinansowania 439 570,00 zł

  103.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Rozbudowa przedsiębiorstwa i dywersyfikacja produktów i usług w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Jacek Ochnio „OGRODY” Kształtowanie Terenów Zieleni” – całkowita wartość projektu 2 749 280,00 zł, wartość dofinansowania 1 439 270,00 zł

  104.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Rozbudowa przedsiębiorstwa PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek przez nowe inwestycje w środki trwałe i innowacyjne technologie” – całkowita wartość projektu 1 227 783,60 zł, wartość dofinansowania 603 828,00 zł

  105.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup środków trwałych w celu rozbudowy przedsiębiorstwa „HEMIL” Mariusz Zarzycki” – całkowita wartość projektu 125 050,00 zł, wartość dofinansowania 87 535,00 zł

  106.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup środków trwałych w celu rozbudowy i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Skwara Adam COLLOSEUM” – całkowita wartość projektu 281 176,00 zł, wartość dofinansowania 196 823,20 zł

  107.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup środków trwałych w celu rozbudowy przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa „HEMIL” Mariusz Zarzycki” – całkowita wartość projektu 514 718,00 zł, wartość dofinansowania 360 302,60 zł

  108.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „TWÓJ ŚWIAT” Mojski Jacek poprzez zakup środków trwałych” – całkowita wartość projektu 314 760,00 zł, wartość dofinansowania 180 600,00 zł

  109.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Nowe inwestycje w przedsiębiorstwie JOANNA MADEJEK w celu rozwoju działalności” – całkowita wartość projektu 528 900,00 zł., wartość dofinansowania 301 000,00 zł

  110.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Rozbudowa i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Usługi Budowlane „PAW-BUD” Głowniak Beata poprzez dywersyfikację oferty usługowej firmy” – całkowita wartość projektu 553 331,60 zł, wartość dofinansowania 305 945,60 zł

  111.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „JASKOL” Jarosław Skolimowski poprzez dywersyfikację oferty handlowej” – całkowita wartość projektu 547 435,30 zł, wartość dofinansowania 307 125,90 zł

  112.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wzrost konkurencyjności firmy AUTO-MOTO Jarosław Wiśniewski poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu innowacyjnych środków trwałych” – całkowita wartość projektu 727 961,23 zł, wartość dofinansowania 417 862,67 zł

  113.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Dywersyfikacja produkcji i usług przez nowe inwestycje i innowacyjne rozwiązania w celu poprawy pozycji przedsiębiorstwa Zakład Kamieniarsko-Betoniarski s.c. Franciszek i Urban Bartniccy” – całkowita wartość projektu 681 785,16 zł, wartość dofinansowania 391 188,20 zł

  114.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Innowacyjne technologie i dywersyfikacja usług miarą rozwoju przedsiębiorstwa Janusz Wit Gabinet Stomatologiczny” – całkowita wartość projektu 100 466,60 zł, wartość dofinansowania 70 326,62 zł

  115.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Poprawa konkurencyjności przez innowacje – Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny A. Kuryło” – całkowita wartość projektu 293 220,00 zł, wartość dofinansowania 146 610,00 zł

  116.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Rozbudowa przedsiębiorstwa AUTO-GAZ s.c. M. Zalewska, P. Świerczewski, wdrożenie innowacji, uruchomienie nowych usług” – całkowita wartość projektu 1 090 602,88 zł, wartość dofinansowania 432 461,29 zł

  117.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wdrożenie innowacji i nowoczesnych technik ICT w celu uruchomienia nowej produkcji w przedsiębiorstwie Zakład Kamieniarsko-Betoniarski s.c. Franciszek i Urban Bartniccy” – całkowita wartość projektu 967 382,70 zł, wartość dofinansowania 471 894,00 zł

  118.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Rozbudowa przedsiębiorstwa i dywersyfikacja oferty usługowej poprzez budowę stacji kontroli pojazdów z myjnią samochodową” – całkowita wartość projektu 1 682 114,87 zł, wartość dofinansowania 676 023,40 zł

  119.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu dywersyfikacji oferty i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa F.U.H DARKOP” – całkowita wartość projektu 579 270,12 zł, wartość dofinansowania 306 118,35 zł

  120.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa FHU HYDRO-INSTAL” – całkowita wartość projektu 381 300,00 zł, wartość dofinansowania 155 000,00 zł

  121.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Budowa Domu Opieki w Lublinie w ramach realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa” – całkowita wartość projektu 3 070 092,06 zł, wartość dofinansowania 688 466,88 zł

  123.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. MALEC Jolanta Malec, Marianna Malec, Henryk Malec Spółka Jawna poprzez inwestycje w środki trwałe i innowacyjne technologie” – całkowita wartość projektu 1 359 223,80 zł, wartość dofinansowania 552 530,00 zł

  124.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Rozbudowa i rozwój przedsiębiorstwa PHU INWOD Roman Pacek poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wdrożenie technologii ICT” – całkowita wartość projektu 2 266 152,00 zł, wartość dofinansowania 921 200,00 zł

  125.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wzrost konkurencyjności firmy PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek przez nowe inwestycje w środki trwałe i innowacyjne technologie” – całkowita wartość projektu 1 245 436,50 zł, wartość dofinansowania 607 530,00 zł

  126.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa WAROWNY MICHAŁ poprzez dywersyfikację usług oraz wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania” – całkowita wartość projektu 424 890,94 zł, wartość dofinansowania 172 719,89 zł

  127.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup środków trwałych w celu dywersyfikacji usług Siłowni i Fitness - zróżnicowanie oferty turystycznej regionu” – całkowita wartość projektu 329 614,72 zł, wartość dofinansowania 135 088,00 zł

  128.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Budowa i wyposażenie Sali Restauracyjnej GOŚCINIEC w Łukowie – promocja regionu” – całkowita wartość projektu 1 120 929,70 zł, wartość dofinansowania 643 156,38 zł

  129.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Zakup środków trwałych w celu wdrożenia nowych produktów turystycznych przez FITNESS CENTRUM – promocja turystyczna regionu” – całkowita wartość wydatków 178 864,08 zł, wartość dofinansowania 87 965,94 zł

  130.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Wdrożenie innowacji i nowoczesnych technik ICT w celu uruchomienia nowego profilu działalności w przedsiębiorstwie” – całkowita wartość projektu 322 014,00 zł, wartość dofinansowania 130 900,00 zł

  131.

  Opracowanie kompletu dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWL2007-2013 „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżew w ramach nowych inwestycji przedsiębiorstwa AUTOGAZ s.c.” – całkowita wartość projektu 931 578,81 zł, wartość dofinansowania 318 812,64 zł

  Projekty w ramach PROW 2007-2013 (rozwój obszarów wiejskich)

  132.

  „Zwiększanie wartości dodanej- „Zakup koparko-ładowarki w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrostu zatrudnienia” – całkowita wartość projektu 254 223,00 zł, wartość dofinansowania 127 100,00 zł

  133.

  „Zakup nowoczesnej maszyny w celu uruchomienia nowej działalności” – całkowita wartość projektu 176 578,00 zł, wartość dofinansowania 71 780,00 zł

  134.

  „Zakup nowoczesnych maszyn w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenia zatrudnienia” – całkowita wartość projektu 110 344,00 zł, wartość dofinansowania 44 855,50 zł

  135.

  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn oraz zwiększenie oferty usługowej firmy” – całkowita wartość projektu 231 456,00 zł, wartość dofinansowania 94 088,00 zł

  136.

  „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń produkcyjnych na wyposażenie zakładu  Wytwórni Pasz w Bedlnie Radzyńskim  w ramach działania 123 PROW 2007-2013, dotacja 1.400.000,00 zł

  137.

  „Budowa warsztatu napraw samochodowych, wraz z punktem sprzedaży, montażu, wymiany i naprawy ogumienia oraz stacji kontroli pojazdów” – całkowita wartość projektu 727 882,00 zł, wartość dofinansowania 295 887,00 zł

  138.

  „Zakup kosiarek bijakowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrostu zatrudnienia” – całkowita wartość projektu 159 900,00, wartość dofinansowania 65 000,00 zł

  139.

  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – mikroinstalacja – zlokalizowanej w woj. Lubelskim” – całkowita wartość projektu 170 918,00, wartość dofinansowania 69 479,00

  140.

  „Utworzenie Centrum Logistyczno-Administracyjnego na potrzeby działalności agencji spedycyjnej, mazowsze” – całkowita wartość projektu 684 207,00 zł, wartość dofinansowania 278 133,00 zł

  141.

  „Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia nowych usług do oferty przedsiębiorstwa” – całkowita wartość projektu 99 943,00 zł, wartość dofinansowania 40 627,50 zł

  142.

  „Unowocześnienie warsztatu napraw samochodowych” – całkowita wartość projektu 55 965,00 zł, wartość dofinansowania 22 750,00 zł

   
 • INNE OPRACOWANIA TOWARZYSZĄCE

  // Biznes plany na potrzeby pozyskania dofinansowania dla w/w inwestycji wg. wzorów obowiązujących w banku klienta

  // Wyliczenia progów pomocy publicznej oraz ceny oferty dla inwestycji OZE w kontekście składanych ofert i oświadczeń w związku z przystąpieniem do aukcji przez wytwórców

  // Sporządzenie wniosków o wydanie promesy koncesji URE przez wytwórców (w tym badanie efektu zachęty)

  // Rozliczenia projektów unijnych

  // Sporządzanie ankiet trwałości dla projektów unijnych (wg. w/w listy)

  // Wyliczenie osiągnięcia wskaźników redukcji emisji co2 i równoważnych gazów w ramach w/w przedsięwzięć oze (raportowanie)

  // Pełnienie funkcji Menedżera projektu realizowanego przez Gminę ULAN-MAJORAT projekt pt „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, całkowita wartość projektu 3 972 416,76 zł, dofinansowanie 3 083 145,75 zł (nadzór na poprawnością przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w zakresie wyboru wykonawców oraz rozliczenie wniosków o płatność w ramach projektu)